Vytlac tuto stranku...    Zatvor okno   
 

Biznis kurz Informačných technológií na Central College, Sydney.

 
Apropos : Sťažuje sa manželka manželovi:
”Drahý, vieš, co som zistila? Ty nemáš rád nikoho z mojej rodiny.”
Manžel:
”Ale to nie je vôbec pravda! Napríklad mám ovela radšej tvoju svokru ako moju.”

[ 27 / 36 ]
 
Čo vlastne obnáša taký kurz Informačných technológií v austrálskom college? Mňa osobne táto otázka dosť trápila pri rozhodovaní o výbere školy a dalo mi dosť námahy zistiť, či sa mi oplatí ísť napr. na Central College, resp. na inú školu, alebo čo je vlastne predmetom štúdia. Väčšinou školy, bohužiaľ, nešpecifikujú obsah predmetovú náplň vyučovaných predmetov, publikujú len cenu kurzu a názov predmetov, čo mne osobne nestačilo - nechcel som kupovať mačku vo vreci za stopäťdesiattisíc, uznajte.

Ako to teda vyzerá na skutočnom kurze I.T. na Central College?

Pravdepodobne sa systém výučby veľmi nelíši od systému na iných colleges, avšak nemám skúsenosť s inými colleges a nedovolím si preto príliš zovšeobecňovať.

Kurz IT na CC zahŕňal v čase môjho štúdia nasledovné:
  Štúdium internetovských technológií:

 1. výučbu HTML4, príp. DHTML, najzákladnejšia surovina na varenie internetovej polievky. Vyučoval sa hlavne v predmete eCommerce vedeneným kórejským učiteľom, skutočne fachmanom na programovanie web-technológií. Čriepky HTML4 boli čiastočne zahrnuté aj v iných predmetoch - napr. Internet Programming, avšak kvalita učiteľa občas zaostávala za vedomosťami študentov.
 2. výučbu PHP, server-side internet-programovacieho jazyka, v súčasnosti najbežnejšie využívaného pri stavbe virtuálnych elektronických ON-LINE obchodov. Dobrá vec, pri troche šťastia máte nádej s ním získať vari aj lepší job, ako kitchenhand.
 3. JavaScripts - učiteľ nám to sľúbil na prvej hodine, ku poslednému týždňu sa stále akosi nemohol k Javascriptom dostať, takže neviem, či to je alebo nie je predmetom štúdia. (Občas ma napadlo, že okrem učiteľovho super anglického prízvuku mi tieto hodiny nič nedali.)
 4. Databázy - v rámci možností (3 hodiny týždenne) sa vyučovala tvorba databáz (DB) v MS Access a v napojení na PHP (rozhranie ODBC) nám učiteľ ukázal, ako využiť DB na stavby internetových ON LINE shopov. Bez DB dnes nie ste programátor internetu. Vyspelejší študenti potom tiež mali možnosť zameriať sa na mySQL databázy a vytvoriť finálny projekt eCommerce Shopping Site buď v MS ACCESS pripojením cez rozhranie ODBC alebo priamo v mySQL.
 5. Java - naozaj náročný predmet s vysokými nárokmi učiteľa, hlavne keď sa vezmú do úvahy ázijské dievčatá chápajúce ich čas trávený v Austrálii ako prázdniny. Aj keď som tento predmet neabsolvoval, z rozprávania iných študentov mám dojem, že to mohol byť zaujímavý predmet. Hlavne preto, že ho vyučoval ten istý učiteľ, ktorý učil aj PHP a mySQL/Access databázy.
 6. Animácia a grafika - vyučujú sa hlavne Macromedia produkty : v prvom rade Flash. Učiteľa by som hodnotil opäť dosť nízko. Ak ste dosť zruční, dokážete sa potom naučiť aj Fireworks alebo Freehand, pretože vývojové prostredie je dosť podobné. Ako editory sa používajú Dreamweaver 4, resp. Ultradev 4. Často sme však používali hlavne pri štúdiu HTML obyčajné editory (napr. Notepad), aby sme pochopili lepšie štruktúru a funkcie čistého kódu.

Najnáročnejší záverečný projekt predstavoval kompletné ON LINE shopping centrum. Mal obsahovať minimálne 5-7 PHP stránok, jednu DB vytvorenú buď v mySQL alebo Access a príslušné minimum grafiky. Na poslednej hodine sa potom prezentovali všetky projekty po skupinách. Najmenej náročný projekt predstavoval niekoľko prostých HTML stránok s jednoduchou obsluhou vstupných údajov. V mojom prípade som s ním dopadol priam katastrofálne, pretože pre moju tématiku "BL Airways" s výberom destinácií na New York, Pentagon, Sydney a Bánovce učiteľ neprejavil príliš mnoho pochopenia a dal mi najnižší hodnotiaci priechodný stupeň :-)

v počítačovej učebni so Siffat a Jaronátorom (vľavo) Moja maličkosť v počítačovom laboratóriu

Štúdium klasických programovacích jazykov zahŕňalo:

 1. výučba Visual Basicu - čínsky učiteľ s občas ťažko zrozumiteľnou angličtinou, avšak systematik a naozaj vedel prinútiť študentov k učeniu. VB sa vyučuje v dvoch predmetoch - prvá, základy VB sú ON LINE, čo znamená, že do školy nemusíte chodiť a kedykoľvek si urobíte príslušné testy cez internet hoci aj sediac doma za PC. Tak som napr. urobil záverečnú skúšku. Druhá časť - Advanced VB je už náročnejší predmet, treba chodiť do školy a záverečná skúška je praktický projekt pod dohľadom učiteľa, napätie, strach a nevyslovená žiadosť o pomoc v očiach ázijských dievčat.
 2. výučba C++ - nerobil som tento predmet, ale vraj bol celkom dobrý, avšak to hovorili ľudia s minimálnymi alebo slabými skúsenosťami v programovaní.
 3. Štúdium stavby sietí:
  LAN - Local Area Networks, naozaj dobrý učiteľ a dobrý predmet, avšak obrovský handicap v chýbajúcej literatúre. Učíte sa na základe vlastných poznámok, čo naozaj niekedy nestačí. Tento predmet zahŕňal stavbu sietí všeobecne so zvláštnym zameraním na Microsoft networking. Učil sa netmasking, routing, prvky siete a ich charakteristiky, topológie, OSI model sieťovej komunikácie, niečo o protokoloch a štruktúre packetov - avšak všetko nie na veľmi technickej úrovni. Napriek tomu toto bol popri PHP predmete druhý najlepší predmet, čo sa týka prínosu nových vedomostí pre mňa. Podobné zameranie má aj ďalší predmet - Data Communication, avšak ten som neabsolvoval. Záverečný projekt predstavoval návrh siete v 40 poschodovej budove, v ktorej sme mali prepojiť prvé dve a posledné dve poschodia do 4 lokálnych sietí s kapacitou 40-60 užívateľov a nastaviť ich routing tak, aby prvé poschodie zabezpečovalo komunikáciu s externými sieťami. Okrem záverečného projektu sa písal test, ktorý sa mne zdal dosť obtiažny, nakoľko som vychádzal len z vlastných poznámok získaných počas 10 týždňovej semestrálnej výučby.

Zhrnul by som to teda nasledovne: ak chcete ísť tvrdo za získaním vedomostí, neodporúčam žiadny college !! Choďte na Univerzitu, ak máte na to, oplatí sa vám to už len kvôli angličtine. Otázne je, čo urobiť, ak na to nemáte, ale chcete sa naozaj vážne vzdelávať ??? Potom je to problém. Musíte naozaj dobre hľadať a zisťovať, čo a ako sa kde vyučuje, pretože nájsť v Sydney kvalitný college je naozaj obrovský problém. Mám na mysli školu s dobre vybaveným zariadením a vybavením ako aj kvalitných učiteľov. Skúste si pozrieť stránky agenta Michala Šestáka www.go2oz.cz, od minulého roku ich naozaj veľmi slušne vylepšili a nájdete tam prehľad ako aj hodnotenie kvality mnohých colleges. Posledná nádej je surfovať, surfovať a surfovať po internetových stránkach Colleges v Sydney, kontaktovať kopec ľudí, mailovať, telefonovať, proste orientovať sa v záplave informácií, z ktorých sa Vám zíde napokon len nepatrný zlomok...Príbehy z toho istého obdobia...

Fotografie súvisiace s týmto príbehom...

Počítačové laboratórium na Central College, Sydney. V PC labáku na Central College - Jaronátor, Siffat a ja. So Siffat a Máriou na Centrali. S Matúšom, Siffat v PC labáku na Centráli.
Start | Sydney | Cesta okolo Australie | Australia prakticky | Singapúr | Fotogaléria | Linky | Synet.sk
© XLuboš 2003